سهامداران

سهامداران

ردیف
نام مؤسس
شناسه ملی
درصد سهامداری
1
گروه سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر
10320706055
80
2
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی
14005652664
19.95
3
واسپاری میلاد شهر
14005659413
0.05
جمع
100