مشاوره عرضه و پذیرش

مشاوره عرضه و پذیرش

خدمات مشاور عرضه
با توجه به توسعه استفاده از تأمین مالی بدهی در قالب بازار  سرمایه در بین فعالان صنعتی و اقتصادی کشور، سبدگردان میلادشهر آمادگی دارد با بهره مندی از کارشناسان مجرب فرایند تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق انتشار و عرضه انواع ورقه‌های بهادار با درامد ثابت (اوراق صکوک اجاره، اوراق صکوک مرابحه، اوراق اختیار فروش تبعی و . . .) در بازار سرمایه را به انجام رساند. 
همچنین این شرکت به عنوان بازوی اجرایی سازمان صندوق بازنشستگی شهرداری تهران در بازار سرمایه، به عنوان متولی فرایند کامل نیازسنجی، ارزیابی، تدوین و اجرای عملیات تأمین مالی پروژه‌های شهری مختلف به فعالیت می‌پردازد. 
خدمات مشاور پذیرش
بازار سرمایه به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور نقش مهمی در جذب پس‌اندازها و منابع مالی کوچک مردم و تخصیص آن‌ها در جهت تأمین‌مالی طرح‌های بزرگ اقتصادی دارد. تردیدی نیست که رشد اقتصادی، توسعه رفاه و عدالت اجتماعی و گسترش سازوکارهای تأمین‌مالی درگرو رشد بازار سرمایه به‌تناسب سایر اجزای سیستم اقتصادی است. ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه ضمن کمک به رشد بازار سرمایه، به تعالی و رشد آن‌ها در فضایی رقابتی و شفاف منجر شده و نام و اعتبار آن‌ها را در جامعه ترقی می‌بخشد. شرکت سبدگردان میلادشهر به‌منظور بهره‌مندی شرکت‌ها از مزایای بازار سرمایه ، خدمات مورد نیاز جهت پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه را ارائه می‌دهد.
پذیرش به‌صورت کلی عبارت است از فراهم شدن امکان معامله اوراق بهادار موردنظر در یکی از بازارهای بورس تهران یا فرابورس ایران که برای این منظور لازم است شرکت‌های متقاضی شرایط خود را با الزامات و مقررات مورد نظر این بازارها منطبق نمایند. انجام فعالیت پذیرش نیازمند رابطی میان بورس‌ها با ناشر است که این امر مطابق قانون بر عهده "مشاور پذیرش" است.